Dekvoorwaarden

  • Dekgelden zijn excl. BTW, stamboekafdrachten, stalling en dierenartskosten.

  • De hengsten dekken alleen op het bedrijf via KI.

  • Stal Koetsiershoeve aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, ziekte of letsel aan mensen, dieren, vervoermiddelen of anderszins.

  • Merries verblijven en worden geïnsemineerd voor rekening en risico van de merrie eigenaar.

  • Merries worden door een gespecialiseerde dierenarts voor gynaecologie paard onderzocht. Deze gemaakte kosten worden via de dierenarts door een factuur naar de fokkers verstuurd.

  • Bij guste merrie het opvolgende jaar 50% reductie op een dekking.

  • Stalling merrie zonder veulen 2,50 euro per dag.

  • Merrie met veulen 3,50 per dag.

  • Na het dekken de merries gelieve binnen 2 dagen ophalen in het hoofdseizoen (Mei tot en met Juli).